Råsundas nya kvarter, Solna

I kvarteret Lagern, där Råsundastadion tidigare låg, planeras det för ca 700 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar, alla med spännande och funktionell utformning och design. Husens våningshöjd varierar upp till max nio våningar. Mellan husen går det förlängda parkstråket, som ansluter till det flertal mindre gårdar som präglar stadsdelen.

Vi hänvisar vidare till Peab Bostad/Nya Råsunda för mer information om de kommande bostäderna.